Advokátska kancelária SLOVÍK LAW, s. r. o. je dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby v rámci celej Slovenskej republiky. 

Náš tím je zložený z kolektívu advokátov pripravených riešiť Vaše právne prípady a pripraviť Vám podklady podľa Vašich požiadaviek.

01

Komplexné služby pre našich klientov

Mnohokrát je advokát spájaný so situáciami, kedy sú strany pripravené riešiť vzájomné spory prostredníctvom súdu, avšak účasť advokáta je dôležitá aj pri iných úkonoch, ktoré nie sú spojené so súdmi, ako napríklad nadobúdanie nehnuteľností, uzatváranie zmlúv a konzultácie pri zamýšľaných právnych úkonoch. Naša kancelária je pripravená byť Vám k dispozícii v každej životnej situácii a poskytnúť Vám potrebnú podporu a poradenstvo za účelom ochrany Vašich práv.

Kontaktujte násPozrieť viac
Advokátska kancelária SLOVÍK LAW

02

S čím vám dokážeme pomôcť a poradiť?

Právne služby poskytujeme vo viacerých právnych oblastiach, vrátane občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, práva nehnuteľností, vymáhania pohľadávok, správneho práva a uznávania cudzích rozhodnutí. Poskytujeme komplexné právne služby ako pre fyzické osoby tak aj pre obchodné spoločnosti a podnikateľov. 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 

Kontaktujte násPozrieť viac
Advokátska kancelária

Zaujímavosti o našej
advokátskej kancelárii:

Profesionálny prístup

Náš tím je zložený z advokátov, pre ktorých je prioritou profesionalita a precíznosť pri poskytovaní právnych služieb. 

Komunikácia

Kladieme dôraz na transparentnú a pravideľnú komunikáciu s našimi klientami.

Dôvernosť 

Sme viazaní povinnosťou mlčanlivosti a diskrétnosť pri poskytovaní právnych služieb je pre nás dôležitá.  

Dôraz na kvalitu

Usilujeme sa o dosiahnutie najlepších výsledkov pre našich klientov.