Údaje o spoločnosti

SLOVÍK LAW, s. r. o.
Rubínová 1, 
900 25 Chorvátsky Grob
Slovenská republika

IČO: 55691641 
DIČ: 2122056365 
IČ DPH: SK2122056365

Registrácia Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, 
oddiel Sro, vložka 171793/B 

Kontaktné údaje

E-mail: slovik@sloviklaw.sk

Telefón: +421 908 974 924