Uznanie rozhodnutí

Komplexné služby

Uznávanie rozhodnutí je dôležitým procesom v medzinárodnom práve, ktorý umožňuje uznávanie a vykonávanie rozhodnutí súdov alebo iných autorít vydaných v iných štátoch. Naša advokátska kancelária poskytuje rozsiahle služby v rámci uznania rozhodnutí.

Pozrieť ďalšie službyKontaktujte nás
Uznávanie rozhodnutí
Uznávanie rozhodnutí

Poskytujeme tieto služby

  • Zastupovanie v konaní pred súdom, zabezpečenie uznania cudzích rozhodnutí na území Slovenskej republiky (napr. rozhodnutia o rozvode z USA v SR)
  • Zastupovanie pred matričnými úradmi
  • Zabezpečenie úradných predkladov dokumentov

Zaujímavosti o našej
advokátskej kancelárií:

Profesionálny prístup

Naši advokáti sú odborníci so silným záväzkom k profesionálnemu a etickému správaniu.

Komunikácia

Kladieme dôraz na transparentnú a pravidelnú komunikáciu s našimi klientmi, aby sme im poskytli jasný obraz o ich právnych záležitostiach.

Dôvernosť 

Vaše dôverné informácie sú u nás v bezpečí. Zabezpečujeme úplnú dôvernosť všetkých diskusií a dokumentov.

Dôraz na kvalitu

Sme zaviazaní k poskytovaniu služieb vysokej kvality a usilujeme sa o dosiahnutie najlepších výsledkov pre našich klientov.

Špecializácia

Sme špecializovaní v mnohých právnych oblastiach