Vymáhanie pohľadávok

Komplexné služby

Vymáhanie pohľadávok je kritickým procesom, ktorý môže byť náročný a zložitý. Naša advokátska kancelária ponúka širokú škálu služieb v rámci vymáhania pohľadávok.

Pozrieť ďalšie službyKontaktujte nás
Vymáhanie pohľadávok
Vymáhanie pohľadávok | SLOVÍK LAW, s. r. o

Poskytujeme tieto služby

  • Predžalobné výzvy dlžníkom,
  • Upomínacie konanie
  • Zastupovanie v súdnych a exekučných konaniach na vymoženie pohľadávky 
  • Právne poradenstvo pri výkone záložného práva
  • Vymáhanie dlžného výživného na maloleté deti

Zaujímavosti o našej
advokátskej kancelárií:

Profesionálny prístup

Naši advokáti sú odborníci so silným záväzkom k profesionálnemu a etickému správaniu.

Komunikácia

Kladieme dôraz na transparentnú a pravidelnú komunikáciu s našimi klientmi, aby sme im poskytli jasný obraz o ich právnych záležitostiach.

Dôvernosť 

Vaše dôverné informácie sú u nás v bezpečí. Zabezpečujeme úplnú dôvernosť všetkých diskusií a dokumentov.

Dôraz na kvalitu

Sme zaviazaní k poskytovaniu služieb vysokej kvality a usilujeme sa o dosiahnutie najlepších výsledkov pre našich klientov.

Špecializácia

Sme špecializovaní v mnohých právnych oblastiach