SLOVIK LAW

JUDr. Timotej Slovík, advokát

„Efektívne riešenie pre každého klienta“

O nás

Advokátska kancelária pod vedením advokáta JUDr. Timoteja Slovíka poskytuje služby právneho zastúpenia v rôznych právnych oblastiach. Právne služby poskytuje v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

Povolanie advokáta je viac ako len práca. Nestačí len poznať zákony, je nevyhnutné porozumieť každému individuálnemu prípadu a nájsť pre neho, pokiaľ to legislatíva umožňuje, efektívne riešenie. Poskytujeme právne služby v oblasti vymáhania pohľadávok, uznania cudzokrajných rozhodnutí, poradenstvo pri  nakladaní s nehnuteľnosťami a založenia obchodných spoločností. Venujeme sa aj problematike obchodného, pracovného, občianskeho a rodinného práva.

 

Vymáhanie pohľadávok

Obchodné právo

Uznanie rozhodnutí

Pracovné právo

Právo nehnuteľností

Občianske právo

Zakladanie spoločností

Rodinné právo

  Kontakt

  JUDr. Timotej Slovík, advokát

  Stromová 5/B, 900 26 Slovenský Grob

  Mobil: +421 908 974 924

  E-mail: slovik@sloviklaw.sk

  IČO: 48030325

  DIČ: 1087200081

  Zapísaný v zozname advokátov SAK pod reg. č. 8246

   

  Klienti