JUDr. Barbora Slovíková

JUDr. Barbora Slovíková

ADVOKÁT A MANAGING PARTNER

JUDr. Barbora Slovíková je senior partnerom našej advokátskej kancelárie. Do Slovenskej advokátskej komory je ako advokátka zapísaná od februára 2023 po úspešnom absolvovaní advokátskej skúšky.

Štúdium práva úspešne ukončila štátnicou z občianskeho, pracovného a trestného práva v roku 2016 na Paneurópskej vysokej škole, kde následne v roku 2017 absolvovala aj rigoróznu skúšku. 

V rámci právnej praxe sa špecializuje najmä na občianske právo, rodinné právo a uznanie cudzích rozhodnutí, a poskytovaniu poradenstva a zastúpenia pri katastrálnych konaniach. Zároveň sa aktívne venuje aj osobnému zastúpeniu klientov pred súdmi a inými orgánmi. 

Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.