Správne právo

Komplexné služby

Správne právo sa zaoberá právnymi záležitosťami týkajúcimi sa vzťahov medzi občanmi a verejnými inštitúciami alebo orgánmi. Naša advokátska kancelária poskytuje širokú škálu služieb v rámci správneho práva.

Pozrieť ďalšie službyKontaktujte nás
Správne právo
Správne právo

Poskytujeme tieto služby

  • Zastupovanie v správnom konaní
  • Zastupovanie v priestupkom konaní
  • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy (mestá, obce, úrady)

Zaujímavosti o našej
advokátskej kancelárií:

Profesionálny prístup

Naši advokáti sú odborníci so silným záväzkom k profesionálnemu a etickému správaniu.

Komunikácia

Kladieme dôraz na transparentnú a pravidelnú komunikáciu s našimi klientmi, aby sme im poskytli jasný obraz o ich právnych záležitostiach.

Dôvernosť 

Vaše dôverné informácie sú u nás v bezpečí. Zabezpečujeme úplnú dôvernosť všetkých diskusií a dokumentov.

Dôraz na kvalitu

Sme zaviazaní k poskytovaniu služieb vysokej kvality a usilujeme sa o dosiahnutie najlepších výsledkov pre našich klientov.

Špecializácia

Sme špecializovaní v mnohých právnych oblastiach