JUDr. Timotej Slovík

Advokát a managing partner | JUDr. Timotej Slovík

ADVOKÁT A MANAGING PARTNER

JUDr. Timotej Slovík je zakladajúcim partnerom našej advokátskej kancelárie a aj jej vedúcim partnerom. Do Slovenskej advokátskej komory je ako advokát zapísaný od mája 2021 kedy úspešne absolvoval advokátske skúšky.

Štúdium práva úspešne ukončil štátnicou z občianskeho, obchodného a trestného práva v roku 2015 na Paneurópskej vysokej škole, kde následne v roku 2017 absolvoval aj rigoróznu skúšku. 

V rámci právnej praxe sa špecializuje najmä na obchodné právo, právo nehnuteľností a občianske právo so zameraním na zmluvné záväzky, ktoré v rámci zákonných možností personalizuje pre každého klienta podľa jeho individuálnych potrieb a požiadaviek. Poskytuje poradenstvo a zastúpenie pri katastrálnych a iných správnych konaniach. Zároveň sa aktívne venuje aj osobnému zastúpeniu klientov pred súdmi a inými orgánmi a negociáciám. 

Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.