Obchodné právo

Komplexné služby

Obchodné právo je kľúčovou oblasťou v právnom rámci podnikania a podnikateľských aktivít. Naša advokátska kancelária ponúka širokú škálu služieb v obchodnom práve, ktoré podporujú podnikateľské subjekty a zabezpečujú dodržiavanie právnych predpisov.

Pozrieť ďalšie službyKontaktujte nás
Obchodné právo, profesionálna právna podpora | SLOVÍK LAW
Obchodné právo | SLOVÍK LAW

Poskytujeme tieto služby

  • začatie podnikania – založenie živnosti, obchodných spoločností
  • zápis do obchodného registra
  • zmeny v obchodnom registri
  • zmeny údajov konečného užívateľa výhod
  • prevod obchodných podielov, predaj podnikov 
  • obchodnoprávne záväzky – kúpne zmluvy, zmluvy o spolupráci, obchodné zastúpenie ai.
  • Due dilligence

Zaujímavosti o našej
advokátskej kancelárií:

Profesionálny prístup

Naši advokáti sú odborníci so silným záväzkom k profesionálnemu a etickému správaniu.

Komunikácia

Kladieme dôraz na transparentnú a pravidelnú komunikáciu s našimi klientmi, aby sme im poskytli jasný obraz o ich právnych záležitostiach.

Dôvernosť 

Vaše dôverné informácie sú u nás v bezpečí. Zabezpečujeme úplnú dôvernosť všetkých diskusií a dokumentov.

Dôraz na kvalitu

Sme zaviazaní k poskytovaniu služieb vysokej kvality a usilujeme sa o dosiahnutie najlepších výsledkov pre našich klientov.

Špecializácia

Sme špecializovaní v mnohých právnych oblastiach