Právo nehnuteľností

Komplexné služby

Právo nehnuteľností sa týka právnych záležitostí týkajúcich sa kúpy, predaja, prenájmu a vlastníctva nehnuteľností. Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné služby v oblasti práva nehnuteľností

Pozrieť ďalšie službyKontaktujte nás
Právo nehnuteľností
Právo nehnuteľností: podpora pre vaše majetkové záležitosti

Poskytujeme tieto služby

  • Právne poradenstvo pri prevodoch vlastníctva k nehnuteľnostiam 
  • Prevody bytov a nebytových priestorov, rodinných domov, pozemkov 
  • Vypracovanie zmlúv, zastupovanie v katastrálnom konaní
  • Nájomné zmluvy 
  • Zastúpenie a poradenstvo v stavebnom konaní, zastupovanie v kolaudačnom konaní,
  • Zápis stavby do katastra nehnuteľností
  • Zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností
  • Oprava chýb v katastrálnom operáte

Zaujímavosti o našej
advokátskej kancelárií:

Profesionálny prístup

Naši advokáti sú odborníci so silným záväzkom k profesionálnemu a etickému správaniu.

Komunikácia

Kladieme dôraz na transparentnú a pravidelnú komunikáciu s našimi klientmi, aby sme im poskytli jasný obraz o ich právnych záležitostiach.

Dôvernosť 

Vaše dôverné informácie sú u nás v bezpečí. Zabezpečujeme úplnú dôvernosť všetkých diskusií a dokumentov.

Dôraz na kvalitu

Sme zaviazaní k poskytovaniu služieb vysokej kvality a usilujeme sa o dosiahnutie najlepších výsledkov pre našich klientov.

Špecializácia

Sme špecializovaní v mnohých právnych oblastiach