Rodinné právo

Komplexné služby

Rodinné právo sa zaoberá právnymi vzťahmi a záležitosťami týkajúcimi sa rodín a jednotlivcov v rodinnom prostredí. Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné služby v oblasti rodinného práva.

Pozrieť ďalšie službyKontaktujte nás
Rodinné právo
Rodinné právo

Poskytujeme tieto služby

  • právne poradenstvo v prípade rozvodu manželstva , úprava rodičovských práva a povinností k maloletému dieťaťu a jeho majetku na čas po rozvode
  • právne poradenstvo v oblasti výživného , povinnosť prispievať na výživu u maloletých a plnoletých, výška vyživovacej povinnosti, náhrada nákladoch spojených s tehotenstvom a pôrodom u nevydatej matky
  • poradenstvo pri zastupovanií detí, správa majetku maloletých detí, zastupovanie v konaní o schválení úkonu za maloletého

Zaujímavosti o našej
advokátskej kancelárií:

Profesionálny prístup

Naši advokáti sú odborníci so silným záväzkom k profesionálnemu a etickému správaniu.

Komunikácia

Kladieme dôraz na transparentnú a pravidelnú komunikáciu s našimi klientmi, aby sme im poskytli jasný obraz o ich právnych záležitostiach.

Dôvernosť 

Vaše dôverné informácie sú u nás v bezpečí. Zabezpečujeme úplnú dôvernosť všetkých diskusií a dokumentov.

Dôraz na kvalitu

Sme zaviazaní k poskytovaniu služieb vysokej kvality a usilujeme sa o dosiahnutie najlepších výsledkov pre našich klientov.

Špecializácia

Sme špecializovaní v mnohých právnych oblastiach