Služby

V rámci poskytovania právnych služieb prioritne hľadáme pre našich klientov efektívne riešenia ich právnych problémov a situácií pri rešpektovaní ich požiadaviek. Poskytujeme právne poradenstvo, zastupovanie pred súdmi a inými verejnými orgánmi štátnej správy a zastupovanie aj v rámci mimosúdnych rokovaní. Pri poskytovaní právnych služieb je u nás základom proklientsky prístup, diskrétnosť a naplnenie požiadaviek našich klientov. 

Právne poradenstvo poskytujeme na celom území Slovenskej republiky, v slovenskom aj v anglickom jazyku. Flexibilita, cieľavedomosť a spokojnosť našich klientov sú u nás na prvom mieste. 

01

Občianske právo

Občianske právo je široká právna oblasť, ktorá sa týka vzťahov medzi jednotlivcami a organizáciami, ako aj ich práv a povinností. Naša advokátska kancelária ponúka komplexné služby v občianskom práve.

Kontaktujte násViac informácií
Občianske právo

02

Obchodné právo

Obchodné právo je kľúčovou oblasťou v právnom rámci podnikania a podnikateľských aktivít. Naša advokátska kancelária ponúka širokú škálu služieb v obchodnom práve, ktoré podporujú podnikateľské subjekty a zabezpečujú dodržiavanie právnych predpisov.

Kontaktujte násViac informácií
Obchodné právo

03

Právo nehnuteľností

Právo nehnuteľností sa týka právnych záležitostí týkajúcich sa kúpy, predaja, prenájmu a vlastníctva nehnuteľností. Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné služby v oblasti práva nehnuteľností

Kontaktujte násViac informácií
Právo nehnuteľností

04

Vymáhanie pohľadávok

Naša advokátska kancelária je tu, aby Vám poskytla efektívne a profesionálne služby v rámci vymáhania pohľadávok. Sme pripravení pozrieť sa na Vašu situáciu a poskytnúť Vám individuálnu právnu pomoc, aby sme dosiahli najlepší výsledok pre Vás.

Kontaktujte násViac informácií
Vymáhanie pohľadávok

05

Rodinné právo

Rodinné právo sa zaoberá právnymi vzťahmi a záležitosťami týkajúcimi sa rodín a jednotlivcov v rodinnom prostredí. Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné služby v oblasti rodinného práva.

Kontaktujte násViac informácií
Rodinné právo

06

Uznanie rozhodnutí

Uznávanie rozhodnutí je dôležitým procesom v medzinárodnom práve, ktorý umožňuje uznávanie a vykonávanie rozhodnutí súdov alebo iných autorít vydaných v iných štátoch. Naša advokátska kancelária poskytuje rozsiahle služby v rámci uznania rozhodnutí,

Kontaktujte násViac informácií
Uznanie rozhodnutí

07

Správne právo

Správne právo sa zaoberá právnymi záležitosťami týkajúcimi sa vzťahov medzi občanmi a verejnými inštitúciami alebo orgánmi. Naša advokátska kancelária poskytuje širokú škálu služieb v rámci správneho práva

Kontaktujte násViac informácií
Správne právo